Дневен режим

Първа самостоятелна група

При целодневна организация в учебно време от 17.09.2018г. до 31.05.2019г.

 

Часови интервал
Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30

8.30-   8.40

Прием, Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.40 – 9.10 Закуска
9.10 – 10.10 Основни форми на педагогическо взаимодействие
10.10 – 10.40 Подкрепителна закуска
10.40 – 11.30 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
Допълнителни педагогически дейности
11.30 – 12.30 Обяд
12.30 – 15.30 Следобеден сън
15.30 – 16.00 Раздвижване и закуска
16.00– 17.00 Основна форма на педагогическо взаимодействие
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
17.00 – 19.00 Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

 

 

При целодневна организация в неучебно време от 01.06.2019 г. до 14.09.2019г.

 

Часови интервал
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием
Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 11.30 Игри
11.30 – 12.30 Обяд
12.30 – 15.30 Следобеден сън
15.30 – 16.00 Раздвижване и закуска
16.00 – 16.30 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
16.30 – 19.00 Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

 

 

Втора сборна група

При целодневна организация в учебно време от 17.09.2018г. до 31.05.2019г.

 

Часови интервал
Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30

8.30-   8.40

Прием, Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.40 – 9.10 Закуска
9.10 – 10.10 Основни форми на педагогическо взаимодействие
10.10 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 11.45 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
Допълнителни педагогически дейности
11.45 – 12.45 Обяд
12.45 – 15.30 Следобеден сън
15.30 – 16.00 Раздвижване и закуска
16.00– 17.00 Основна форма на педагогическо взаимодействие
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
17.00 – 19.00 Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

 

 

При целодневна организация в неучебно време от 01.06.2019 г. до 14.09.2019г.

 

Часови интервал
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием
Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 11.45 Игри
11.45 – 12.45 Обяд
12.45 – 15.30 Следобеден сън
15.30 – 16.00 Раздвижване и закуска
16.00– 16.30 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
16.30 – 19.00 Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

 

 

ПГ(6) сборна

При целодневна организация в учебно време от 15.09.2018г. до 31.05.2019г.

Часови интервал
Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием
Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Основни форми на педагогическо взаимодействие
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00 Основна форма на педагогическо взаимодействие
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
Допълнителни педагогически дейности
12.00 – 12.30 Обяд
12.30 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 16.00 Раздвижване и закуска
16.00– 17.00 Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
Допълнителни педагогически дейности
17.00 – 19.00 Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

 

 

При целодневна организация в неучебно време от 01.06.2018 г. до 14.09.2018г.

 

Часови интервал
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием
Дейности по избор на децата
Утринна гимнастика
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
12.00 – 12.30 Обяд
12.30 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 16.00 Раздвижване и закуска
16.00– 16.30 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
16.30 – 19.00 Дейности по избор на децата
Изпращане на децата

Тези дневни режими са примерни и определените в тях дейности могат да се променят в съответствие с интересите и потребностите на децата.