Екип

Администрация

Информация

Образование: Висше
Първа специалност: Предучилищна педагогика
Втора специалност: Специална педагогика
ОКС: Магистър
Професионално- квалификационна степен: V степен
Трудов стаж: 23 години педагогически

Телефон

0878578249

E-mail

odz.detelina.k@abv.bg

Екип Яслена група

Телефон

0896228132

Телефон

0885671172

Телефон

0886700549

Телефон

0883547304

Екип Първа група

Информация

Образование: Висше Първа специалност: Предучилищна педагогика
Образователно- квалификационна степен(ОКС): Магистър,
Професионално- квалификационна степен: II степен
Трудов стаж: 37 години педагогически

Телефон

0887852775

E-mail

patilanci_2017@abv.bg

Информация

Образование: Висше
Първа специалност: Предучилищна педагогика
Специализация: Педагогика на ранната възраст
Образователно- квалификационна степен(ОКС): Магистър,
Трудов стаж: 29 години педагогически

Телефон

0898539616

E-mail

patilanci_2017@abv.bg

Телефон

0896892225

Екип Втора група

Информация

Образование: Висше Първа специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация: Педагог, Детски и начален учител
Образователно- квалификационна степен(ОКС): Бакалавър,
Трудов стаж: 39 години педагогически

Телефон

0898824673

E-mail

ysmivka_@abv.bg

Информация

Образование: Висше Първа специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация: Педагог, Детски и начален учител
Образователно- квалификационна степен(ОКС): Бакалавър,
Професионално- квалификационна степен: V степен
Трудов стаж: 18 години педагогически

Телефон

0896450283

E-mail

ysmivka_@abv.bg

Телефон

0879638696

Екип Подготвителна група

Информация

Образование: Висше
Първа специалност: Предучилищна педагогика
Специализация: Психология и педагогика на ранното детство
ОКС: Магистър със специалност „Езиково и литературно развитие в предучилищна и начална училищна възраст“
Професионално- квалификационна степен: V степен
Трудов стаж: 12 години педагогически

Телефон

0898663354

E-mail

miki_maus.k@abv.bg

Информация

Образование: Висше
Първа специалност: Предучилищна педагогика и чужд език
Втора специалност: Мениджмънт на социално- педагогическата работа
Образователно- квалификационна степен(ОКС): Магистър,
Трудов стаж: 5 години педагогически

Телефон

0878540198

E-mail

miki_maus.k@abv.bg

Телефон

0893710119

Екип Кухня / Пералня

Телефон

0897837679

Телефон

0887048580

Екип Допълнителни дейности