Нужно е цяло село, за да се възпита едно дете

Тъй като децата копират поведението на хората около тях, вие оказвате силно влияние върху тяхното оформяне. Мислете внимателно за вашето поведение! Нещата които казвате и правите пред тях повлияват начина им на мислене и поведение. Вие сте техният модел. Децата не правят това, което им казвате, а това, което виждат че правите.

Ако пиете и пушите, учите и децата си да пият и пушат.

Ако гледате телевизия по цял ден, учите и децата си на същото.

Ако сте избухлив, крещите и ругаете, вие учите детето си на това.

Ако се карате на децата си, може да очаквате, че те ще се карат с другите.

Когато говорите спокойно, вместо да крещите, вие учите децата си на хладнокръвие, когато бъдат провокирани.

Когато се извините за неприличен език, вие учите децата си да поемат отговорност за грешките си.

Когато сте вежлив, учите и децата си на вежливост.

Когато споделяте това, което имате, учите и децата си на щедрост.

Когато сте любезни с околните, вие учите и децата си да бъдат такива.

Когато се стараете, учите и децата си да бъдат старателни.

Ако сте загрижени за поведението на детето си, погледнете по-отблизо вашето собствено поведение. Децата се учат от това, което изживяват. Когато живеят с отговорни родители, те растат като отговорни деца и сигурно на свой ред ще стaнат отговорни възрастни.

Не се оправдавайте, когато децата ви уличат в лошо поведение. Използвайте ситуацията, признайте грешката си и се извинете. Друг начин, по който децата се оформят, е като се учат от тяхното обкръжение. То включва вас и другите членове на семейството, приятелите им, съседите, съучениците, учителите, медиите, книгите, музиката и пр. Това са съставните части на околната среда на детето – светът, който го заобикаля. Ученето от опит е различно от подражанието. Ако едно дете се опари с горещо ядене, то научава, че горещото ядене пари на езика. Детето научава за горещото ядене от опит, а не чрез моделиране.

Децата свикват да се държат така, че да паснат в околната си среда. Ако тя насърчава играта с кукли, детето свиква да играе с кукли. Ако средата насърчава играенето на футбол, децата играят футбол.

Ако пък се възхвалява принадлежността към някоя банда, децата се присъединяват към разни банди.

Околната среда оформя поведението на вашето дете. Децата на родители, които ценят образованието, обикновено се учат добре в училище. Децата на семейства, в които цари колективен дух, са готови на съвместна работа и разбирателство.

Вашите деца копират това, което казвате и вършите. Те оформят бъдещето си поведение чрез вас. БЪДЕТЕ ДОБЪР ПРИМЕР. Вашите деца се учат от обкръжението си. Давайте им примери, които подчертават вашата скала на ценностите и насърчават самодисциплината и отговорността.