Работно време

Детската градина работи целогодишно на петдневна работна седмица от 6,00 ч. до 19 ч.

 

Работното време на директора е нерегламентирано с осем часов работен ден и почивка 30 минути, която е фиксирана: от 12.30- 13.00 часа.

 

Приемно време на директора:
Вторник:от 9.00ч.  до 12.00 ч.
Четвъртък: от 14.00ч. до 17.00 ч.

Учителите от І смяна работят от 7,00 ч. до 13,30 ч.,
Учителите от  ІІ смяна работят от 12.00ч. до 18,30 ч.

 

Дежурната група е с работно време:

І смяна- от 7.00ч. до 13.30ч.

ІІ смяна- от 12.30 до 19.00ч.

 

 Приемно време на учителите по групи: 

Първа група: Понеделник и Вторник – от 13.00 до 15.00 часа

Втора групасмесена: Вторник и Сряда – от 13.00 до 15.00 часа

ПГ–смесена: Сряда и Четвъртък – от 13.00 до 15.00 часа

 

Медицински персонал:

Медицинската сестра  на детското заведение:

Понеделник- от 7,30 ч. до 12,30 ч.

Сряда- от 7,30 ч. до 12,30 ч.

Медицинска сестра яслена група:

І смяна: 7.00 ч. до 13.00ч.

ІІ смяна:11.30 ч. до 17.30ч.

Учителите и медицинските сестри на ЯГ от първа смяна ползват почивка от 10.00 часа до 10.20 часа.

 

Непедагогически персонал:

Прислужник- чистачи:

І смяна: 6.30 ч. до 15.00ч.

ІІ смяна: 10.00 ч. до 18.30ч.

 

Дежурната група е с работно време:

ІІ смяна- от 10.30 до 19.00ч.

 

Кухня:

от 6,00 ч. до 14,30 ч.

Касиер- домакин – от 7,00 ч. до 15.30ч.

Огняр- ненормиран работен ден

 

Непедагогическият персонал ползва почивка от 30 мин., която не се включва в работното време както следва:

Прислужник- чистач:

І смяна: от 10.30ч. до 10.45ч. и от 13.30ч. до 13.45ч.

ІІ смяна: от 10.45ч.до 11.00 ч. и от 13.45ч. до 14.00ч.

 

Кухненски персонал:

От 12,30 ч. до 13,00 ч.;

 

Касиер- домакин:

От 12,30 ч. до 13,00 ч.;

 

Огняр:

От 12.30 ч. до 13.00ч.