За вас родители

8 posts

Работно време

Детската градина работи целогодишно на петдневна работна седмица от 6,00 ч. […]

Прием

Наредба за записване, отписване и преместване на децата в детските градина […]

Такси

Задължителното предучилищно образование е безплатно за децата. Правото на безплатно образование […]

Отсъствия

Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история.